Eerder zei de PVV dat buitenlandse studenten de Nederlandse belastingbetaler teveel geld zou kosten. Na een verzoek van het ministerie van OCW heeft het CPB een analyse gemaakt van de economische effecten van internationalisering in het hoger onderwijs.

Daaruit is gebleken dat de PVV niet met feiten heeft gesproken. Een globale berekening van het CPB leert dat de huidige internationale studentenstromen een positief effect hebben op de Nederlandse overheidsfinanciën.

Cijfers
Wanneer we baseren op een geschatte lange termijn blijfkans van 19 procent, resulteert een jaarlijks positief effect op de overheidsfinanciën van ongeveer 740 miljoen euro. Dit betreft het effect bij de huidige studentenstromen van en naar Nederland ten opzichte van een situatie waarin geen studentmobiliteit plaatsvindt. Ook wanneer de blijfkans met 2,5 procent wordt verlaagd blijft het effect positief invloed hebben op de Nederlandse staatsinkomen.

Invloed
Niet alleen zou de instroom van buitenlandse studenten goed voor de overheidsfinanciën zijn, ook aan de kwaliteit van de scholen zou dit goed doen. Internationalisering in het hoger onderwijs brengt overwegend positieve economische effecten met zich mee, zoals een betere allocatie van studenten, meer concurrentie tussen onderwijsinstellingen, kennisspillovers en een mogelijke versterking van handelsrelaties. In internationaal perspectief zijn er dus goede renen om studentmobiliteit te bevorderen.

Totaalbeeld
Dit betekent dat als Nederland stopt met het accepteren en aannemen van buitenlandse studenten die in Nederland willen studeren, de staat 740 miljoen euro mis loopt aan staatsinkomen. Naast de overwegende positieve effecten van studentmobiliteit op internationaal niveau, kent Nederland een instroom van goede kwaliteit. Het effect van instromen van buitenlandse studenten is dus stuk positiever dan er gesuggereerd werd.

(Bron: CPB)

Yellah, deel a mattie
Redactie
In 2012 opgericht met als doel allochtoon op een andere toon te representeren. Om te werken aan een pro-acceptatie maatschappij en positieve beeldvorming. Zo positief dat iedereen allochtoon wil zijn.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in