Meest gestelde vragen

In de loop der jaren hebben we heel veel vragen gekregen van onze lezers. Hieronder tref je de meest voorkomende vragen en de daarbij behorende antwoorden. 

Waarom zijn jullie ontstaan?
Uit frustratie dat de beeldvorming over allochtonen zo negatief is en uit behoefte om er iets positiefs tegenover te zetten.

Wat is jullie doel?
Wij willen ervoor zorgen dat in 2025 iedereen allochtoon wil zijn. Zo positief willen we het allochtoon-zijn krijgen. En om het zo positief te krijgen moeten we, volgens ons, vier dingen doen: voorbeelden aanreiken die de media niet aanreikt, informeren, verbinden en mensen bij elkaar brengen.

Zijn jullie een soort van grappige satire website?
Nee, we zijn een serieuze website met serieuze content en serieuze activiteiten.

Zijn jullie een moslimsite?
Nee. We zijn een site die een platform is voor alle allochtonen van elke afkomst en religieuze overtuiging om zichzelf te uiten. Ook voor moslims.

Waarom gebruiken jullie het woord allochtoon?
Omdat we erin geloven dat niet het woord allochtoon negatief beladen is, maar het allochtoon-zijn als negatief wordt gezien/ervaren. We geloven dan ook niet dat het afschaffen van het woord ervoor zorgt dat het negativisme verdwijnt. We geloven erin dat als we aan de lading werken, het dan verdwijnt en daar gebruiken we het woord en concept allochtoon voor.

Waarom mogen alleen allochtonen schrijven bij jullie, is dat geen discriminatie?
Nee, dat is geen discriminatie. Wij zijn een platform dat voorbeelden van allochtonen wil laten zien en voorbeelden van allochtonen een podium wil bieden. Daar horen allochtone schrijvers bij. Een jongerenwebsite die alleen jongeren laat schrijven of een vrouwenwebsite die alleen vrouwen laat schrijven is ook geen discriminatie. Dit is precies hetzelfde. Op andere vlakken zijn autochtonen van harte welkom om bij ons aan te sluiten, bij te dragen en bij het team te horen.

Hoe word ik schrijver bij jullie?
Als je een vaste schrijver wilt worden bij ons, kun je dat worden door een korte motivatie + twee columns te mailen naar redactie@voorbeeld-allochtoon.nl. Als je af en toe iets wilt inzenden of eenmalig, dan kun je gewoon je column mailen naar datzelfde e-mailadres.

Waarom mag het woord allochtoon niet worden afgeschaft van jullie?
We zijn niet per se voor of tegen het woord allochtoon. Wij streven ernaar dat het allochtoon zijn (anders zijn, een kleurtje hebben) niet meer negatief is maar positief. Als we dat doel bereikt hebben, dan mag het woord wat ons betreft afgeschaft worden. Tot die tijd willen we het woord inzetten om de beeldvorming positief te beïnvloeden.

Wanneer is iemand een Voorbeeld Allochtoon?
Wij geloven erin dat iedereen een voorbeeld is. En als iemand een allochtoon is dan is diegene een Voorbeeld Allochtoon. Want hij of zij is een voorbeeld van een allochtoon. Iedereen is in een zekere mate een voorbeeld voor iemand anders. Wij bepalen niet wie een Voorbeeld Allochtoon is of niet. Wijzelf hanteren voor onze website, als het gaat om interviews, wel enkele criteria.

Zijn jullie ook in te zetten voor lezingen? 
Ja. We verzorgen verscheidene lezingen over bijvoorbeeld hokjesdenken, diversiteit, ondernemerschap en andere onderwerpen. Als je er meer over wilt weten, dan kun je contact met ons opnemen via de contactpagina.

Is er ook een Voorbeeld Autochtoon?
Nee, die is er niet. Onze hoofdredacteur George Arakel heeft daar zelfs een column over geschreven. Die kun je lezen door hier te klikken.