Wat was de reden dat Pala was uitgenodigd bij Pauw? Om hem louter voor schut te zetten of om echt te praten en te luisteren naar elkaar? 

Het is uitermate teleurstellend, zelfs schokkend, om te moeten constateren dat Nederland een zeer eenzijdig beeld wenst te schetsen van moslims en de islam. Een democratische rechtsstaat, waarin de media en de rechtsstaat volgens allerlei standaarden één van de hoogst scorende van de wereld zijn, zou zich niet op een dergelijke onprofessionele en buitengewoon racistische wijze moeten laten leiden door de waan van de dag, angst en politiek opportunisme.

Pala en zijn organisatie Hizb ut Tahrir (waar de meeste moslims zelfs nog nooit van gehoord hebben) vertegenwoordigen absoluut niet de meerderheid van de moslims in Nederland of in de wereld. Zelfs niet eens een paar procent van het geheel. Zijn fundamentalistische interpretatie van de islam is aan tafel bij Pauw ontleed en men heeft niet gesproken over datgene wat écht speelt in de samenleving, namelijk: onbegrip, angst, onwettige en buitenproportionele handelingswijzen van het kabinet, uitsluiting, discriminatie en wat wél of niet effectief zou kunnen zijn tegen radicalisme. Wat hebben we met elkaar aan deze publieke schandpaal-show?

Pala was uitgenodigd om het over de maatregelen die tegen jihadisten zijn genomen te hebben. Je kunt het oneens zijn met zijn standpunten en verreweg de meeste moslims zijn het ook pertinent oneens met zijn ideeën en die van zijn organisatie, maar dat betekent niet dat hij niet iets zinnigs had kunnen zeggen. Doordat wederom een moslim, fundamentalist óf progressief, op deze wijze wordt behandeld op de nationale tv, voelt een hele gemeenschap zich te kijk gezet, niet serieus genomen en exact behandeld zoals Pala door Pauw werd behandeld. Die bevooroordeelde behandeling dringt door tot de huiskamers van mensen.

Immers, televisie is nóg steeds een belangrijk medium om bepaalde realiteiten over te brengen. De realiteit van Pauw en wat hij vindt van moslims, is niet wat de meerderheid van Nederland vindt. Pauw drukt constant zijn negatieve idee over de islam door en ik vind dat Pauw veel te ver gaat in zijn suggestieve en ronduit islamofobe wijze van opereren.

Zolang mensen als Pauw belangrijke opinieleiders zijn in Nederland en cruciale posities innemen in dit debat, zullen we geen millimeter verder komen. We zullen juist achteruit gaan. Indien in Nederland moslims gediscrimineerd blijven worden door de media, zal er helaas een groter groeiende groep ontstaan die zich af zullen gaan keren van de Nederlandse samenleving. Dit is contraproductief en destructief. Je werkt iets in de hand, waarvan je beweert dat je het niet wilt.

Ik krijg dikwijls sterk de indruk dat men wil dat de situatie escaleert, zodat de, meer dan 1 miljoen, moslims zonder enkele inspraak in onze democratie achterblijven, omdat ze niet serieus genomen hoeven te worden. Het beeld dat er nu geschetst wordt, is dat ze hun eigen gemeenschap niet kunnen ‘ordenen’, ze de onjuiste leiders hebben met onfrisse ideeën en ze allemaal een potentieel gevaar vormen voor de Nederlandse samenleving. Vanuit dit punt ‘vechten’ (en daarmee bedoel ik vechten in figuurlijke zin) voor een evenredige en kwalitatieve politieke vertegenwoordiging, is vele malen moeilijker, desalniettemin niet onmogelijk.

De kunst is om je eerst uit deze hoek te wringen, het debat op volwaardige wijze in te gaan, zodat niemand je voor schut kan zetten en verplicht is naar je te luisteren. Zou in een land met zoveel persvrijheid en een hoogstaande rechtsstaat helemaal niet moeten, maar blijkbaar vooralsnog dé realiteit in Nederland.


Op de hoogte blijven van meer opinies? Like ons dan op Facebook

Yellah, deel a mattie
Ismail Selvi
Turkse roots. Was tot 2013 werkzaam bij defensie. Na de middelbare school heeft hij een jaar rechten en politicologie gestudeerd in Amsterdam. Uiteindelijk is hij naar de Koninklijke Militaire Academie gegaan om daar de officiersopleiding te gaan doen. Nederlanders vinden over zichzelf dat ze tolerant zijn en niet-racistisch, maar Selvi heeft daar andere overtuigingen over, er valt ongelofelijk veel te verbeteren wat betreft diversiteit, racisme-bestrijding en het verminderen van institutioneel racisme. Hij wil zijn inzichten inzetten om via ‘het geschreven woord’ Nederland een beter land te maken.