Wie duisternis de rug toe keert en het licht omarmt, ontkomt niet aan een onvermijdelijke waarheid. 2015 wordt het jaar van de allochtoon.

Niet omdat deze allochtoon zich zal beroepen op het slavernijverleden of arbeidsmigratie om een positie te claimen in de Nederlandse samenleving. Nee. De allochtoon gaat in 2015 zich veel beter organiseren en belangrijke stappen zetten voor haar recht om als volwaardig Nederlandse burger te worden beschouwd. Dit is een inspiratie, een gids in het jaar.

De Media
Politiek-correcte mensen, zoals ik, zijn het er over eens dat het medialandschap geen afspiegeling is van de Nederlandse samenleving. Op de redacties van invloedrijke media, zoals de NOS en de Volkskrant, zijn weinig tot geen allochtonen te bekennen. Dit gaat niet lang meer duren. 2015 wordt het jaar waar meer redacteuren met een allochtone achtergrond in de media zullen opduiken. Daarnaast zal de allochtoon zichzelf meer organiseren en vanuit een positieve houding een alternatief geluid laten horen. In het jaar 2014 gebeurde dat al, toen journalist Kevin P. Roberson, verbonden aan voorbeeld-allochtoon.nl, een alternatief beeld presenteerde van anti-zwarte Piet-demonstranten die door de mainstream media werden gedemoniseerd. Ja, ook in 2015 zal de allochtoon niet alleen maar bedelen om deel uit te maken van invloedrijke media, maar zelfstandige mediaplatforms zoals voorbeeld-allochtoon.nl zullen de tent runnen.

Arbeidsmarkt
In 2015 zullen jongeren met een migratieachtergrond door hele bizarre redenen de kans op een baan mislopen. En als ze die baan krijgen zal het behouden daarvan niet altijd vanzelfsprekend zijn. Maar het kan en het moet anders. De allochtoon zal in 2015 geen toontje lager zingen, totdat hij op zijn kwaliteiten en niet op zijn kleurtje wordt afgerekend. Wij weten dat het niet hebben van een baan een vorm van sociale uitsluiting is. Laat daarom de Rijksoverheid en gemeente in 2015 geen samenwerking aangaan met discriminerende bedrijven. Uitsluiting is geen optie.

Ondertussen nemen gemeenschappen der allochtonie eigen initiatieven. Schooluitval wordt in 2015 door ouders krachtig aangepakt. Fatima’s, Manuels en Przemyslavs zullen in 2015 op de Haagse Hogeschool en de Vrije Universiteit Amsterdam hun diploma’s met prachtige cijfers behalen. Ondertussen zal de gemeenschap der allochtonie zelf prachtige initiatieven ondernemen. Door studenten en young professionals te laten speeddaten met het bedrijfsleven, bijvoorbeeld zoals het platform Ongekende Talenten van New Urban Collective dat doet. Maar ook door jongeren te inspireren door rolmodellen te presenteren, zoals het Platform Ambition for Success en EVI Shares dat doen. Dit jaar wordt het weer knallen en de allochtoon zal geen toontje lager spreken totdat zijn positie op de arbeidsmarkt wordt verbeterd. Er is werk aan de winkel.

De politiek
Ervaringen uit het verleden stellen ons in staat om nu alvast te concluderen dat de opkomst bij de Statenverkiezingen van maart 2015 dramatisch laag zal zijn onder de allochtone bevolking. Een groot deel heeft geen benul van wat de provinciale staten doen. Net als de rest van Nederland beschikt een grote deel mensen met een migratieachtergrond over te weinig kennis van de politiek. Daarnaast voelt deze groep zich niet serieus genomen door de politiek. Dit is vaak de grote verklaring achter de lage opkomst bij verkiezingen.

Maar het moet en het kan anders. In 2015 zal er gespeculeerd worden over de oprichting van een landelijke islamitische partij. Voor sommigen is dit een teken van een geslaagde integratie, voor anderen is het het omgekeerde. Achter de schermen is de allochtoon hard aan het werk om zijn positie in de Nederlandse politiek volwaardig te claimen. Dat gaat misschien via een islamitische partij gebeuren, misschien via een andere politieke weg of beweging. 2015 zal voor ons duidelijk maken dat het politieke klimaat in Nederland inclusiever kan en af moet van haar racistische karakter.

De Nederlander?
Allochtoon of autochtoon? Dat is ooit bedacht om verschillen aan te duiden. Maar, onderscheid hoeft op zich geen ramp te zijn. Volgens de hoofdredacteur van Voorbeeld-Allochtoon, George Arakel, is het mogelijk om ervoor te zorgen dat iedereen in 2025 allochtoon wil zijn. Haal de negatieve connotatie uit die term en maak er iets positiefs van. Allochtoon zijn is juist een verrijking.

Met dit stuk wil ik laten zien dat allochtonen nog een aantal stappen moeten zetten om als volwaardige Nederlandse burgers te worden gezien. Ik wil graag benadrukken dat Nederland nog enorme scheidslijnen kent die soms tot uitsluiting leiden.

Tien jaar voordat het 2025 wordt, laten wij ons bewust zijn van de verschillen die onze samenleving vorm geven. Laten wij ons richten op de kracht die ons vormt in plaats van alleen maar op de verschillen in te zoomen. Ik mag maar hopen dat iedereen in Nederland in 2015 Nederlander wordt genoemd, omdat hij hier woont en iets bijdraagt aan de samenleving. Maar voordat het zover is, moet de allochtoon zich nog bewust zijn van de uitdagingen die er voor hem of haar liggen. Laat 2015 een jaar zijn om deze uitdagingen te tackelen en met trots te mogen zeggen dat wij allen Nederlandse burgers zijn, allochtoon én autochtoon. Omdat wij hier werken, leven en onze bijdrage leveren aan de samenleving. Laat het ons jaar zijn, allen!

P.S: In 2015 wordt Zwarte Piet afgeschaft.


Op de hoogte blijven van meer opinies? Like ons dan op facebook en volg ons op twitter.

Yellah, deel a mattie
Kiza Magendane
Kiza Magendane is student politicogie en internetpublicist. Hij komt uit het hart van Afrika (Congo) en woont sinds 2007 in Nederland. In Amsterdam en Elders in Nederland houdt hij zich bezig met de zoektocht naar de Nederlander en daar schrijft hij een boek over.

1 REACTIE

  1. Ik wens u een gelukkig 2015 toe.
    U hoort er van mij bij waar u ook vandaan komt.
    Het slaat nergens op laten wij Nederlanders maar naar ons zelf kijken.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in