“Eritrea is het slachtoffer van negatieve propaganda. Niet mensenrechten zijn de reden voor vluchtelingen om uit Eritrea te vertrekken, maar economische omstandigheden”

Eritrea in de media
Afgelopen zomer waren wij met een groep vertegenwoordigers van de Eritrese gemeenschap veelvuldig in de media om onze mening te verkondigen over de Eritrese vluchtelingenstroom en de situatie in Eritrea. Volgens Mirjam van Reisen, Hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg en directeur van de NGO Europe External Policy Advisors (EEPA), vluchten Eritreeërs omdat hun mensenrechten worden geschonden in Eritrea en zij zegt zelfs dat “mensenhandel een belangrijke inkomstenbron is voor de dictatuur in Eritrea.” Wij stelden echter dat de oorzaken in Eritrea voornamelijk te maken hebben met meer dan 12 jaar illegale bezetting van Eritrese grondgebied door buurland Ethiopië (dus een verlengde dienstplicht) en de illegale westerse sancties tegen Eritrea die de economische vooruitgang verhinderen. Maar een ander geluid over Eritrea laten horen bleek lastig, zo niet bijna onmogelijk. Nederlandse media en politiek waren vooral overtuigd van de argumenten van Mirjam van Reisen.

Bevindingen Immigratiedienst Denemarken
Een pas verschenen rapport van de Deense Immigratiedienst over Eritrese vluchtelingenstroom doet deze discussie weer opwaaien binnen de Eritrese gemeenschap. Gek genoeg lijkt het onderzoek in Nederland in een doofpot te belanden zonder media aandacht voor de bevindingen. Terwijl dit het enige onderzoek is wat binnen Eritrea is uitgevoerd. Het zijn herkenbare bevindingen van mijn observatie in 2012 toen ik een half jaar stage liep in Eritrea. De conclusies die uit dit rapport getrokken kunnen worden zijn dat;

 1.  De oorzaken om Eritrea te verlaten “voornamelijk te maken hebben met een verlengde nationale dienstplicht, sociaal – economische situatie in het land gepaard met de hoop voor een beter leven in Europa of een combinatie hiervan.” “Ook het feit dat het salaris van de verlengde dienstplicht zo laag is, speelt een belangrijke rol”
 2.  Eritreeërs die het land “illegaal” hebben verlaten tijdens hun nationale dienstplicht niet als deserteurs worden gezien, maar als economische vluchtelingen, zodoende worden ze ook niet vervolgd als ze terugkeren naar Eritrea.
 3.  “Het grootste deel van de beschikbare rapporten over de mensenrechtensituatie in Eritrea geven deze recente veranderingen in Eritrea niet weer. Deze bronnen moeten daarom niet worden beschouwd als representatief voor een accuraat beeld van de huidige situatie in Eritrea met betrekking tot zaken als de Nationale Dienstplicht, illegale vertrek en de algemene situatie van de mensenrechten.”
  Naast het onderzoek van de Deense Immigratiedienst zijn er ook verschillende voorvallen geweest waaruit blijkt dat de situatie in Eritrea toch behoorlijk anders in elkaar steekt dan wat de media en NGO’s ons willen doen geloven. Een concreet voorbeeld hiervan is een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd in opdracht van Nevsun Resources, een Canadees mijnbouwbedrijf, om de mensenrechtensituatie op de werkplaats van de mijnbouw Bisha in Eritrea te beoordelen. Hieruit blijkt ook dat er geen sprake is van schending van mensenrechten of dwangarbeid. Lees hier.

Misinformatie
Veel jongeren uit de hele regio willen naar Europa, dit valt niet te ontkennen. In plaats van alleen maar te focussen op Eritrea, dient Europa zich te richten op de oorzaken van ongelijkheid. Hoeveel profiteert Europa van Afrika? En andersom? Wat draagt de handel tussen Afrika en Europa bij aan het welzijn van de jongeren in Afrika? Is het echt zo raar dat zoveel jongeren naar Europa willen komen? De discussie zou naar een hoger niveau getild moeten worden in plaats van te blijven hangen in de destructieve theorieën van Mirjam van Reisen en consorten. Met haar oplossingen van nog meer sancties tegen Eritrea en een geweldadige revolutie verbreken wij niet de vicieuze cirkel van structureel armoede, het is enkel een troost om haar handen in onschuld te wassen.

Dit is wat een westerse ambassade in Eritrea te zeggen heeft over de propaganda tegen Eritrea: “De ambassade (B) benadrukt dat Eritrea slachtoffer is geworden van een massale propagandacampagne van andere landen, met name Ethiopië en haar bondgenoten, evenals uit de diaspora en Eritrese asielzoekers. In rapporten over mensenrechten van internationale NGO’s ontbreekt er kennis van Eritrea of ze maken deel uit van de propaganda tegen het land. De mensenrechtensituatie in Eritrea is niet zo slecht als het is beschreven.” Ik kan me helemaal vinden in dit stuk uit het Deens rapport.

Onderzoek onjuist Ambtsbericht Eritrea
De vraag nu is natuurlijk: hoe gaat Nederland vanaf nu om met de kwestie Eritrea na het lezen van dit rapport? Nederland zal achter blijven in haar informatie en beleid als ze afhankelijk blijft van types als Mirjam van Reisen die nooit de intentie hebben gehad om een compleet beeld te geven over Eritrea gezien hun persoonlijke NGO belangen. Na de bevindingen van de Deense Immigratiedienst en Nevsun Resources roep ik minister Koenders van Buitenlandse Zaken op om een onderzoek in te stellen naar de totstandkoming van het Ambtsbericht over Eritrea, wat leidend is voor het asiel- en buitenlandbeleid van Nederland.

Het wordt tijd dat de (mainstream) media zich afvragen waarom de berichten over Eritrea zo tegenstrijdig zijn, waarom NGO’s als Amnesty International en Human Rights Watch en EEPA zo eenzijdig rapporteren over Eritrea. In plaats van klakkeloos deze rapporten over te nemen, heeft de media ook de verantwoordelijkheid om te checken hoe betrouwbaar dit soort rapporten zijn.

Eritrea is pas 23 jaar onafhankelijk en meester over haar eigen nationale ontwikkelingsprogramma. Op veel belangrijke gebieden doet het land het daarom al beter dan andere Afrikaanse landen die al meer dan 50 jaar onafhankelijk zijn. Concrete voorbeelden hiervan zijn de Millenium Doelen, gratis onderwijs (leerplicht!), gratis gezondheidszorg en vrouwenemancipatie. Eritrea is een arm land en wat nog een lange weg te gaan heeft, maar het zet de juiste stappen om een stabiele, egalitaire en sterke staat te bouwen gebaseerd op zelfredzaamheid, zonder voedselhulp, zonder onnodige leningen van het IMF en zonder bemoeienis van allerlei westerse NGO’s. Het is een zwaar proces met veel opofferingen, maar Eritrea heeft duidelijk haar prioriteiten gesteld om structureel af te rekenen met armoede.


Op de hoogte blijven van meer columns? Like ons dan op facebook en volg ons op twitter.Yellah, deel a mattie
Meseret Bahlbi
Meseret Bahlbi (1987) is marketeer en voorzitter YPFDJ Nederland. Afgestudeerd in International Business. Momenteel bezig met het opzetten van een marketing en evenementenbureau. Heeft in 2012 een half jaar stage gelopen in Eritrea en is actief betrokken bij het Eritrees Platform Nederland. Geeft als vrijwilliger geschiedenislessen aan Eritrese jongeren in Amsterdam. Daarnaast is hij schrijver en actief lid van New Urban Collective.

5 REACTIES

 1. Wat ik onbegrijpelijk vind aan de houding van dhr. Bahlbi ten opzichte van de (nieuwe) Eritrese asielzoekers is ook omdat het een breuk is met de traditie. Ik zou bijna willen zeggen dat zijn houding on-Eritrees is. Ik ben thuis opgegroeid met verschillende meningen: sommige waren tegen het regime in Eritrea en sommige waren juist sympathisant. Maar ongeacht de politieke kleur hebben wij nieuwe Eritrese asielzoekers altijd verwelkomt in Nederland. Naar mijn ervaring deden alle Eritreërs dat. Oordeel over validiteit van de asielaanvraag laat je aan de IND over. Zij zijn verantwoordelijk voor de beoordeling van de aanvraag. Als lid van de Eritrese gemeenschap probeer je, naar je vermogen, de nieuwe asielzoekers de wegwijs te maken in Nederland. Zij hebben een moeilijke tocht achter de rug en bijna alles in Nederland is onbekend. Als lid van de Eritrese gemeenschap probeer je ze dan troost te bieden en een brug te zijn tussen Eritrea en Nederland.
  Verder probeer je, als lid van de vluchtelingengemeenschap, bijdrage te leveren aan het creëren van draagvlak voor vluchtelingen in Nederland. In het algemeen hebben asielzoekers te maken met beeldvorming dat zij geen ‘echte’ vluchtelingen zijn. Dat zij om economische redenen naar Nederland zijn gekomen. Ik vind het onbegrijpelijk dat dhr. Bahlbi een duit in het zakje doet met zijn uitspraak dat “Niet mensenrechten zijn de reden voor vluchtelingen om uit Eritrea te vertrekken, maar economische omstandigheden”. Voor politieke doeleinden kiest hij deze negatieve beeldvorming over te versterken. Onbegrijpelijk!

 2. Ik zit mij af te vragen wat het doel is van dit stuk. Met welk doel schrijft dhr. Bahlbi dit stuk. Vindt dhr. Bahlbi dat asielzoekers uit Eritrea geen asielverblijfsvergunning moeten krijgen? Dat is in ieder geval het gevolg van zijn redenering. En hoe komt hij aan zijn kennis en deskundigheid. Op basis van welke onderzoeken en informatie komt hij tot deze conclusie? Het Deense rapport geeft slechts de verschillende meningen weer, geen feiten. Het Deense rapport geeft de meningen van voorstanders en tegenstanders van het regime.
  Moeten we nu alle onafhankelijke media en rapporten negeren en dhr. Bahlbi geloven? Moeten we dat aannemen omdat dhr. Bahlbi voorzitter is van YPFDJ en gelieerd is aan het regime. ‘Je laat een slager toch ook niet zijn eigen vlees keuren’. Dhr. Bahlbi is gelieerd aan het regime dat, volgens alle onafhankelijke mensenrechtenrapporten, systematisch mensenrechten schendt. Hij is dus niet onafhankelijk.
  Het zou mooi zijn als dhr. Bahlbi iets meer zou vertellen over zijn band met het regime. Iemand die gelieerd was aan het PFDJ vertelde mij gisteren dat dhr. Bahlibi in Nakfa is opgeleid tot een soort ‘cadre’ van het regime (Dhr. Bahlbi spreekt over stage in Eritrea) Daar leer je hoe je mensen kunt werven voor het regime, maar ook hoe je je landgenoten moet bespioneren enz. Kunt u hierover meer vertellen dhr. Bahlibi? U heeft ook geprobeerd om als tolk aan de slag te gaan in Nederland? Was dat om geld te verdienen of om de asielzoekers te bespioneren?
  Waarom kiest u eigenlijk voor het regime dhr. Bahlbi? Is hier sprake van een ‘educated fool’? Heeft het te maken met u positie in de Nederlandse samenleving en dat u in reactie daarop de situatie in Eritrea niet willen zien zoals die is maar het leven in Eritrea te projecteren als wat het niet is. Of doet u dat omdat u een podium heeft gekregen van het regime. Dat u de Eritrese jongeren in Nederland mag leiden. Dat u een protegé van Jemane Gebreab mag zijn.
  Wat de mening van dhr. Bahlbi betreft: dat zijn bekende algemene excuses. Wat bij mij opkomt is de quote van Dirty Harry: Opinions are like assholes; everybody has one! Er is een verschil in waardering van meningen. Douglas Adams (The salmon of Doubt) omscreef dit als volgt: “All opinions are not equal. Some are a very great deal more robust, sophisticated and well supported in logic and argument than others.” Daarom raad ik u aan om het boek van Andebrhan Welde Giorgis: Eritrea at a Crossroads te lezen: http://www.amazon.nl/s/ref=nb_sb_noss/275-6432511-0285458?url=search-alias%3Ddigital-text&field-keywords=andebrhan%20welde%20giorgis
  Andebrhan Welde Giorgis is na het behalen van zijn PHD aan Harverd Universty naar het EPLF gegaan. Binnen het EPLF heeft hij verschillende functies bekleed en nu is hij hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB).

 3. Betrouwbare bronnen ook: een mijnbedrijf die geld verdient met slavernij in Eritrea en Deens extreem rechtse regering die een rapport laat opstellen die al is getorpedeerd. Nee daar gaat Koenders op af. Wat een slap artikel. Dat over een land dat alle journalisten heeft opgesloten en al 23 jaar geen parlement heeft en dezelfde partij aan de macht. Ons volk lijdt onder de dictatuur en worden gebruikt als slaaf door hun eigen regering. Daarbij worden zij misbruikt en gemarteld tijdens hun vlucht. Dan schrijft een werkeloos dictator aanhanger dat ze economische vluchteling zijn. Wie is hier nou de economische vluchteling? Kansloos.

 4. Het rapport van Denemarken is al overworpen en bekritiseerd ook door Deense media (check Human Rights Watch). Schrijver Meseret Bahlibi is al eerder ontmaskerd als een dictator aanhanger (check oneworld.nl) Gelukkig geeft hij zelf toe dat hij voorzitter is van Young People’s Front for Democracy and Justice (YPFDJ). De jongerentak van de enige partij van de dictator, een soort hitler jugend. Dat geldt ook voor Eritrees Nederland Platform, ook dictator aanhangers. Hij is daarbij ook al een tijdje werkloos en redelijk kansloos in de Nederlandse maatschappij. Klassieke kenmerken van “syrie gangers”. Kortom extremist met overheidsbanden en verrader van zijn eigen volk die voor hun vrijheid en leven aan het vluchten zijn. Laat Meseret Bahlibi teruggaan naar zijn eigen land en zijn paspoort teruggeven aan mensen die het echt nodig hebben. Ps: belachelijk dat een mooie organisatie als New Urban Collective zich bezigt met dit soort NSB’ers.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in