Afgelopen vrijdag 20 november publiceerde de Volkskrant het stuk Hieraan herken je een gematigde moslim van Samira Bouchibti. Een handleiding om gematigde moslims te herkennen. Als een moslim daarvan afwijkt, dan weet je dat het een extremist is en moet je aan de bel trekken; natuurlijk. 

Handig zo een lijstje dat je kan afvinken, vind je niet? Dat vind ik ook. Daarom besloot ik om, geïnspireerd door het stuk in de Volkskrant, ook zo een lijstje te maken om een nog niet bestaande checklist te bieden voor een extreem probleem dat we in Nederland hebben; namelijk het herkennen en het onderscheid zien van de gematigde (autochtone) Nederlander en de extreem racistische/terroriserende (autochtone) Nederlander. Erg nodig in zo een regen aan terroriserende en racistische Nederlanders zowel online als offline!

Hier komt ie dan:

De gematigde Nederlander redeneert op vrije wijze en vanuit een vrije geest. De gematigde Nederlander durft een eeuwenoude traditie die wellicht racistisch zou kunnen zijn ter discussie te stellen en open te staan voor verandering om een traditioneel feest te hebben dat voor iedereen leuk is en voor niemand kwetsend is.

De gematigde Nederlander durft dogma’s, witte-privileges en racisme in de Nederlandse cultuur te bespreken en ter discussie te stellen.

Hij of zij ontleent ook kennis en wijsheid aan niet-Nederlandse bronnen in wetenschap, cultuur en religie. Een gematigde Nederlander houdt er rekening mee dat sommige tradities eeuwen geleden tot stand zijn gekomen.

Fundamentalisten zeggen dat deze redenatie uit den boze is. Zij zeggen: ‘Je past je volledig aan aan mij en mag niet afwijken van mijn norm en anders moet je oprotten naar je eigen land. Je moet leven naar de letter van de Nederlander, anders mag je jezelf geen Nederlander noemen en maak ik allochtoon en islam zwart.’ Ik heb me hierdoor nooit van de wijs laten brengen.

Ik wil ruimte scheppen voor een Nederland van de 21ste eeuw. Een Nederland van nu.

Ik vind dat je ook een goede Nederlander kunt zijn door naar de geest van de menselijkheid en empathie en niet naar de letter van de media te leven. Ik sta pal voor een vrijzinnig Nederland, dat sociaal, ethisch en vredig is, voor innerlijke wijsheid versus opgelegde dogma’s.

Ik heb geleerd kritische vragen te stellen en voor mezelf op te komen. Daarom zal ik altijd naar Nederland blijven kijken door een progressieve bril. Tegenstrijdigheden, obstakels, racisme, witte-privileges of verouderde opvattingen zal ik ter discussie blijven stellen.

De gematigde, seculiere Nederlandhervormers, de verlichte, vrijzinnige en liberale Nederlanders moeten veel meer van zich laten horen. Ook laten zien dat zij deel uitmaken van ‘de’ Nederlanders. Niemand zei in de Volkskrant: ‘Uiteindelijk kan de westerse wereld alleen overleven als wij onze witte-privileges erkennen, het loslaten, racisme erkennen en iedereen als mens zien.’

Wanneer ben ik tevreden?

Als Nederland hand in hand gaat met democratie. Nederlanders moeten streven naar (mede-) menselijkheid, menselijke waardigheid in al hun handelen voorop stellen en rechtvaardigheid in de praktijk brengen. Nederlanders horen wat gastvrijer, hulpvaardig, opofferingsgezind en vrijgevig te zijn. Het is de plicht van Nederlanders de armen en minder bedeelden te voeden, gezien de rijkdom die vergaard is uit die landen. Daklozen, weduwen en wezen, vrouwen en kinderen, zieken en oude mensen moeten kunnen rekenen op hun zorg en genegenheid.

Als Nederlandse mannen zich minder bezighouden met de positie van de allochtonen en meer met armoede- en hongerbestrijding.

Als de Europese liga, met 28 landen als lid, een brede dialoog over eigen normen en waarden stimuleert. Nederland moet een land worden van vrijheid en acceptatie. Er moet een gematigde en praktische invulling aan gegeven worden. Denkbeelden van allochtonen moeten deel uitmaken van een debat over macht. Het wordt tijd dat allochtonen hun positie in de samenleving afdwingen. Hervormingen van binnenuit op grassroot-niveau. Hervormingen kunnen niet plaatsvinden zonder allochtonen.

Als allochtonen in heel Europa net zoveel waard zijn als witte mannen. Als allochtonen overal net zoveel kansen krijgen als witte mannen. Als allochtonen zelf mogen beslissen of ze hun moedertaal mogen spreken of niet. Als allochtonen zelfbeschikkingsrecht hebben en niet lijdzaam hoeven te volgen en te gehoorzamen. Allochtonen worden niet geboren om ondergeschikt te worden gemaakt aan de witte westerse wereld. Als ook allochtonen hoge functies mogen bekleden, minister-president mogen worden en niet meer de dupe worden van de etnische profilering door de politie.

Een land hervormen, democratisch en vrij maken kan alleen als het racisme ondergeschikt wordt gemaakt aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

En tot slot: een gematigde Nederlander zegt niet “rot op naar je eigen land”, bespuugt moslims of andere allochtonen niet, vraagt niet alle moslims om zich te excuseren voor IS, valt geen asielzoekerscentra aan en doet geen Hitler groet.

Yellah, deel a mattie

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in