In het kader van internationale vrouwendag publiceren wij vandaag een extra interview met een bijzondere vrouw die zich al jaren inzet voor de positie van allochtone vrouwen op de arbeidsmarkt en allochtone vrouwen en ondernemerschap; Maritza Russel.

Op achttienjarige leeftijd kwam zij zonder familie vanuit Suriname naar Nederland om economie te gaan studeren. Inmiddels is zij een succesvolle ondernemer met verschillende bedrijven, waaronder de uitgeverij ‘Marrein Publications’. Hiermee publiceerde zij de magazines ‘Brown’ en ‘Expressions’; een van de eerste magazines in Nederland gericht op zwarte en allochtone vrouwen.

In 2009 startte Maritza Russel de stichting ‘Etnische Zakenvrouw van Nederland’’ (EZVN). De belangrijkste doelen: meer allochtone vrouwen op topposities binnen het bedrijfsleven en meer zichtbaarheid voor succesvolle allochtone vrouwelijke ondernemers. De organisatie reikt jaarlijks tijdens een groot gala een award uit voor de ‘Beste Etnische Zakenvrouw van Nederland’.

Hoewel het aantal succesvolle, allochtone, vrouwelijke ondernemers de afgelopen jaren flink is gestegen, zijn we er volgens Maritza Russel nog lang niet. Zij maakt zich vooral zorgen over de positie van allochtonen op de arbeidsmarkt. “We gaan met kleine stapjes vooruit, maar het huidige politieke en maatschappelijke klimaat zorgt ervoor dat ontwikkelingen erg langzaam gaan. Misschien zal er pas bij de volgende generatie écht iets veranderen.”

Vraag & antwoord

De Stichting Etnische Zakenvrouw Nederland bestaat nu bijna zeven jaar. Wat heeft u gemotiveerd om deze organisatie op te zetten?

“Toen wij begonnen waren de belangrijkste argumenten dat er te weinig allochtone vrouwen topposities bekleedden en dat er geen zichtbare rolmodellen waren. Daarom wilden wij een platform creëren waarmee we krachten konden bundelen en ondernemerschap stimuleren door effectiever gebruik te maken van eigen, maar ook bestaande en nieuwe netwerken.”

Ieder jaar wordt er een award uitgereikt aan de beste etnische zakenvrouw. Aan welke criteria voldoen deze vrouwen om geselecteerd te worden voor de prijs?

“Men heeft mij de afgelopen jaren vaak gevraagd waarom ik mij specifiek richt op etnische vrouwen. De prijs voor de Nederlandse Zakenvrouw wordt dit jaar voor de 28ste keer uitgereikt en er is nog nooit een allochtone ondernemer geselecteerd. Terwijl ze er wel zijn. Ons doel is dan ook om uiteindelijk de Nederlandse zakenvrouw te leveren van allochtone afkomst.”

“Om etnische zakenvrouw van het jaar te worden moet je voldoen aan een aantal criteria met betrekking tot, onder andere, de omzet (minimaal 4 tot 5 miljoen) en het aantal werknemers dat in dienst is.”

In het algemeen is het toch voor alle vrouwen moeilijker dan voor mannen om topposities binnen het bedrijfsleven te bekleden?

“De afgelopen jaren heb ik gezien dat het voor allochtone vrouwen makkelijker is dan voor allochtone mannen. Vrouwen kunnen een bepaalde barrière doorbreken. Bij allochtone mannen is er vaak nog sprake van een stigma en vooroordelen waartegen zij moeten botsen. Maar in verhouding met autochtone vrouwen, lopen allochtone vrouwen nog steeds een flinke stap achter.”

“Als organisatie willen wij jong allochtoon talent coachen en bij succesvolle vrouwen een stuk bewustzijn bijbrengen. Wij zeggen ‘je hebt carrière gemaakt, maar doe dat niet in bescheidenheid.’ Er zijn veel succesvolle allochtone vrouwen, maar die zijn succesvol in stilte. Vanuit onze achtergrond hebben we geleerd om bescheiden te zijn. Maar we moeten ons juist meer profileren; succesvolle allochtonen moeten meer zichtbaar trots zijn.”

Wat zijn de belangrijkste successen die jullie als organisatie hebben geboekt?

“We hebben de zichtbaarheid van allochtone ondernemers vergroot en we leveren succesvolle vrouwen aan. Tien jaar geleden waren er weinig allochtone vrouwen in topposities. Nu zien we steeds meer vrouwen meedenken over Nederlandse vraagstukken, waarvan ik vind dat een allochtone stem gehoord moet worden. We zien nu allochtone vrouwen in adviesraden op het terrein van, bijvoorbeeld, onderwijs en gezondheidszorg. De winnaressen van onze prijs worden gevraag om te spreken op congressen en bij bedrijven. Een van de onderneemsters heeft een handelsmissie voor Nederland geleid. We hebben hiervoor de afgelopen jaren een flinke lobby gevoerd en dat is dus gelukt.”

Op welke terrein is er nog ruimte voor verbetering?

“Ondanks de successen die we geboekt hebben, gaat mij het totale proces nog te langzaam. Kijk maar naar het aantal werkeloze allochtonen op de arbeidsmarkt. Ook bedrijven kunnen nog steeds niet omgaan met culturele diversiteit. Ieder bedrijf zou een afspiegeling moeten zijn van de samenleving, maar vooralsnog blijven veel organisaties ‘wit’ denken en menen zij geen input van anderen nodig te hebben. Wat dat betreft is er de afgelopen tien jaar niets veranderd.”

Niet alle bedrijven zien voordelen in het hanteren van een diversiteitsbeleid.

“Dat is een excuus. Diversiteit is nog niet geaccepteerd omdat men graag wilt dat alles blijft zoals het is. Dit heeft natuurlijk ook te maken met het politieke en maatschappelijk klimaat. Het huidige kabinet heeft veel zaken, op het terrein van diversiteit, afgeschaft waardoor veranderingen nog langzamer zullen gaan. Daarom zullen er altijd nieuwe bewegingen, zoals www.voorbeeld-allochtoon.nl, nodig zijn die daar het nut en noodzaak wel van inzien en voor veranderingen kunnen zorgen.”

Jullie werken veel met jong talent. Wat adviseert u jonge talenten en ondernemers?

“Wij hebben een coachings-project waarbij wij rolmodellen in zetten als mentor voor hoogopgeleiden jongeren. Ook zijn wij bezig met het project ‘100 naar de top’. Hiermee willen wij honderd traineeplekken met passende coaching realiseren voor allochtone jongeren in het bedrijfsleven. Tevens reiken wij ieder jaar een aanmoedigingsprijs uit aan startende ondernemers en bieden wij hen ondersteuning zodat een klein idee een megaconcept kan worden.”

“Voor jonge ondernemers zeg ik; ga ja droom en je passie achterna. Het gaat niet vanzelf; je zult er nu harder voor moeten werken, maar het is zeker niet onhaalbaar.”


Op de hoogte blijven van meer inspirerende voorbeelden? Like ons dan op facebook en volg ons op twitter.


Yellah, deel a mattie
Redactie
In 2012 opgericht met als doel allochtoon op een andere toon te representeren. Om te werken aan een pro-acceptatie maatschappij en positieve beeldvorming. Zo positief dat iedereen allochtoon wil zijn.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in