ISIL, ISIS, of IS de naam op zichzelf is onbetekenend de daden van deze groteske organisatie spreken voor zichzelf. Genocide, onthoofdingen en kruisigingen zijn onderdeel van het vaste repertoire. Eenieder met afwijkende gedachten moet sterven. En daarnaast verwoesten zij zowel religieus als cultureel erfgoed. De leider van deze beweging Abu Bakr al-Baghadi streeft zogezegd naar een ‘Islamitisch kalifaat’ dat zich moet gaan uitstrekken over het huidige Irak, Syrië en Libanon. Aan aspiraties heeft al-Baghadi in ieder geval geen gebrek, maar het predicaat Islamitisch is hij onwaardig.

Chaos
IS komt voort uit de radicale milities die zijn ontstaan in het verscheurde Irak. En ze hebben ook een stevige voet aan de grond gekregen in Syrië. Zij gedijen namelijk het beste in een omgeving van chaos, instabiliteit en onvrede. De geharde criminelen van IS worden gefinancierd, door naar het blijkt dubieuze individuen uit het Midden-Oosten, die een eigen politieke agenda hebben. Andere bonafide inkomsten volgens deze zogenaamde ‘Islamitische’ beweging zijn onder andere slavenhandel, afpersing en ontvoeringen. Naast het wapengekletter jegens de regeringen in Irak en Syrië hebben zij inmiddels tienduizenden burgerslachtoffers gemaakt. Opnieuw een zorgwekkende ontwikkeling in het Midden-Oosten.Maar boven alle twijfel verheven zijn de praktijken van IS niet te vereenzelvigen met de Islam. Passender is dan ook de omschrijving van een goed gefinancierde criminele organisatie, die misbruik maakt van de Islam. Religie dient in deze als een middel om gedesillusioneerde mannen (met waanideeën over de pure Islam) aan te trekken, die zij vervolgens weten in te zetten voor het eigen gewin. Het beheersen van zowel de manschappen als gemeenschappen aan de hand van religieuze dogma’s is immers een beproefd concept

Islamitische staat
Een Islamitische staat dient alvorens deze gecreëerd wordt te voldoen aan verschillende voorwaarden. Allereerst de Khalif (leider) dient alle moslims te vertegenwoordigen en niet alleen een marginaal percentage, dient verkozen te worden door de geleerden binnen de gemeenschap en het uiteindelijke doel is vrede, rechtvaardigheid en een solide gemeenschap die gebaseerd moet zijn op medemenselijkheid. Aan geen enkele voorwaarde heeft IS voldaan. Integendeel.

Onwaarschijnlijk scenario
Op het internet circuleren momenteel de wildste geruchten over de herkomst van IS. Uit een ongeverifieerd document van klokkenluider Edward Snowden zou blijken dat IS gecreëerd zou zijn door Amerika, Engeland en Israël. Is dat een onmogelijk scenario? Nee. Onwaarschijnlijk? Nogal. Vanuit het perspectief van deze desbetreffende theorie zou een dergelijke organisatie ervoor zorgen dat ‘alle extremistische moslims zich zouden gaan concentreren op één plek in de wereld’ en derhalve makkelijker controleerbaar worden.

Een presumptie die weinig rekening houdt met de vele onstabiele factoren die deze theorie heeft. Want een IS met de beschikking over chemische wapens (beschikbaar in die contreien), olierijke velden (politiek pressiemiddel) en een extremistische staat aan de grens van Israël? Welke toegevoegde waarde heeft een dergelijke situatie precies voor het Westen.

Complottheorieën alom, maar over het algemeen meer fictie, dan waarheid. Uiteraard bestaan er fals flag operaties, maar als zulke operaties zo gemakkelijk onthult zouden worden, dan doen de geheime diensten iets mis. Het woord geheim is namelijk het key word bij dergelijke ondernemingen.

ISIS in Nederland
Enkele duizenden Nederlandse moslims sympathiseren met ISIS volgens Dick Schoof, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Dat zovelen vergiftigd zijn met dergelijk gedachtengoed is verbazingwekkend. Een aanzienlijke deel heeft daad bij woord gevoegd door af te reizen naar Syrië of Irak als ‘jihadstrijder’.

Sympathisanten en ‘jihadisten’
Niet alleen moeten de sympathisanten consequent dwars gezeten worden door de AIVD. Het leven in Nederland moet hen schier onmogelijk gemaakt worden. De verworvenheden hier in dit land verafschuwen zij, maar als het hen zo uitkomt dan wordt er wel gebruik van gemaakt. Zie de demonstratie in Den Haag waar er leuzen geroepen werden als ‘dood aan alle Joden’. Er had op dat moment meteen ingegrepen moeten worden door de aanwezige hermandad. Oppakken en vervolgen. Maak daar het credo van inzake deze ‘supporters’. Bij bewezen deelname aan het geweld in die regio behoort het paspoort afgepakt te worden en de toegang tot ons land ontzegt (datzelfde geldt voorindividuen die zich aanmelden voor dienst in het Israëlische leger). Oftewel een zero tolerance beleid.

Aanpak
Ze zijn goed georganiseerd, financieel weerbaar en bovendien hebben zij een grote aantrekkingskracht op mensen met waanbeelden wat betreft de Islam, mensen die ontevreden zijn, mensen die per definitie weinig te verliezen hebben. Militaire en economische ondersteuning op internationaal niveau is een bittere noodzaak geworden, aangezien de nationale legers aldaar aan de verliezende hand zijn. Sympathisanten op nationaal niveau dienen hard aangepakt te worden en mensen die daadwerkelijk uitreizen, mogen niet meer binnen gelaten worden. Ze zijn namelijk een bedreiging voor de nationale veiligheid. Daarnaast genocide, ontvoeringen, en broedermoord hoort niet bij de Islam.

IS is niets meer en niets minder dan een criminele organisatie.

Deze column verscheen eerder op de website van Nourdine.

Yellah, deel a mattie
Nourdine Tighadouini
Geboren in Amsterdam. Zoon, broer en vader. Mijn omstandigheden tijdens het opgroeien hebben mij geleerd om voor mezelf na te denken, te ontdekken en altijd te blijven zoeken. Al van jongs af aan geïnteresseerd in de politiek en Bestuurskunde gestudeerd aan de Haagse Hogeschool. Ik raak vooral geïnspireerd door de kleine dingen in het leven die verwondering bij mij opwekken. Mijn kinderen, de maatschappij en het leven in het algemeen. In het dagelijkse leven altijd op zoek naar de overeenkomsten en raakvlakken tussen mensen in plaats van de verschillen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in