Het publieke debat over integratie de afgelopen jaren stemt niet hoopvol. Wie een discussieactiviteit over integratie bezoekt, zal snel merken dat veel jongeren de term zat zijn. In hun ogen wordt het woord alleen gebruikt om etniciteit te problematiseren. De Rotterdamse partij NIDA pleitte er onlangs voor om het concept Integratie naar de prullenbak te verwijzen. Toch gaat er meer achter de term schuil dan het publieke debat blootlegt.

Integratie betreft het proces van positieverwerving van minderheden. Migrantenjongeren hebben om tal van redenen meer moeite om de sociale ladder te beklimmen. Tegenwoordig zijn er gelukkig wel steeds meer jongeren die dat wel lukt. Vaak kiezen zij ervoor om zich in te zetten voor jongeren met meer moeite om succesvol te worden. In Venlo gebeurt dit bijvoorbeeld met een coachingsproject. Stichting Wachm zet in samenwerking met middelbare scholen Marokkaanse studenten in als rolmodel om jongeren te helpen de schoolcarrière positief af te ronden.

Vaak draaien maatschappelijke spanningen om verschillende gebruiken. Zo viel de ramadan twee jaar geleden samen met de schoolvakantie. Omdat er ’s nachts gegeten werd, waren veel jongeren vooral ’s nachts actief, met alle gevolgen van dien voor de buurtbewoners. Toen heeft de stichting Noemidia in samenwerking met allerlei partners en bovenal samen met de ouders het jaar erop een sportcompetitie voor de jongeren georganiseerd. Het resultaat bleef niet uit, er waren afgelopen zomer veel minder spanningen. Het heeft ook geholpen om instituties gemakkelijker in contact te laten treden met jongeren.

Gemeenschappelijke vergadering van de besturen van Wachm en Noemidia.

Integratie betreft dan ook het verbinden van organisaties. De laatste jaren is de druk op scholen toegenomen. Ook nu het radicalisme, antisemitisme en racisme lijken op te rukken, zien velen de bestrijding hiervan voor een groot deel liggen bij het onderwijs. Het is goed ervoor te waken dat scholen niet te veel voor de kiezen krijgen. Daarom is het zo goed dat zelforganisaties de verbinding met het onderwijs zoeken.

Met een nieuwe generatie aan het roer kan de toon van het integratiedebat veranderen. Steeds meer jongeren willen hun transnationale achtergrond gebruiken om juist bij te dragen aan een beter Nederland. Zij kunnen als geen ander helpen om hun broertjes en zusjes net wat gemakkelijker een plaatsje te laten vinden in onze samenleving.

Ondanks de positieve energie lijken zelforganisaties de wind tegen te hebben. Nederland is een van de weinige landen waar deze organisaties zich gesteund weten. Op dit terrein doet Nederland het beter dan veel andere Europese landen. Zo kan Wachm dit jaar haar 25e verjaardag vieren. Het zou eeuwig zonde zijn wanneer we nu opgeven wat we samen hebben bereikt.


Niets missen? Like ons dan op facebook en volg ons op twitter.


Yellah, deel a mattie