Meer aanpak tegen etnisch profileren in Amsterdam

0
Volgen ons

Redactie

In 2012 opgericht met als doel allochtoon op een andere toon te representeren. Om te werken aan een pro-acceptatie maatschappij en positieve beeldvorming.
Redactie
Volgen ons

Amsterdam gaat het aanpak tegen etnisch profileren door de politie aanscherpen. Dat is besloten na het verschijnen van een onderzoeksrapport naar de politieaanpak van etnisch profileren, waaruit bleek dat een kwart van alle meldingen in Nederland uit Amsterdam komen. 

Aangehouden worden op basis van je huidskleur, zonder enig ander legitieme aanleiding, is uitermate vervelend en vernederend. Het komt nog dagelijks voor dat allochtonen aangehouden worden door de politie puur op basis van etnisch profileren. Dit zorgt bij veel allochtonen voor een gevoel van afkeer tegen de politie. In plaats van ze bondgenoten te zien, wordt de politie steeds vaker als vijand gezien hierdoor. Dat is erg jammer. 

Om in de toekomst etnisch profileren tegen te gaan neemt de driehoek van burgemeester, politie en Openbaar Ministeriealle conclusies en aanbevelingen over uit het rapport. Zo moet er onder andere ge├»nvesteerd worden in het leiderschap bij de politie, zodat er meer aandacht en sturing komt voor etnisch profileren. Ook moeten burgers meer betrokken worden om mee te denken over het beleid en wordt er een nulmeting uitgevoerd om te kijken of de aanpak werkt. Daarnaast zal er ge├»nvesteerd moeten worden in de kennis, houding en gedrag van politiemensen waardoor controles geprofessionaliseerd worden.

De goede bedoelingen na het verschijnen van rapporten zijn er altijd al geweest in Nederland. Openlijk zorgen maken daarover en aanpak aankondigen ook. Tot nu toe zijn zulke problemen blijven bestaan en voor problemen blijven bezorgen. Zal Amsterdam het dit keer wel lukken om een grote stap in de goede richting te doen? En zullen andere steden volgen?

Het vertrouwen in de politie van allochtonen terug winnen kan even duren maar misschien is dit wel een stap in de goede richting. De praktijk zal het uitwijzen. 

Succes Amsterdam!


Volg ons:

 

Yellah, deel a mattie
  • 43
    Gedeeld
Redactie
In 2012 opgericht met als doel allochtoon op een andere toon te representeren. Om te werken aan een pro-acceptatie maatschappij en positieve beeldvorming.

Reageer

Please Login to comment
  Subscribe  
Op de hoogte blijven van...